Aplikace Char Utile H+, kterou najdete v aplikačním centru nových ústředen Yeastar S, je integrační aplikace, která umožňuje propojení s Char serverem a tedy následnou spolupráci s profesionálními PMS systémy.

Řešení pro velké hotely

Mezi podporované systémy patří:

  • ASSD
  • Hiltons OnQ
  • IDPMS(Hotel Concepts)
  • MICROS-Fidelio
  • Protel

Pokud využíváte systém, který není výše zmíněn, kontaktujte naši technickou podporu a my se pokusíme zajistit propojení i s vaším systémem.

Aplikace Char Utile H+

Porovnat produkty: 0