Vhodný rozsah uživatelů: 1 centrála společnosti, do 7 poboček, do 10 manažerů/Home-Office pracovníků, desítky obchodníků v terénu, neomezeně partnerů/zákazníků

Videokonferenční řešení pro malé a střední firmy

Obvyklé požadavky

  • Možnost účasti všech pracovníků na firemních poradách a školeních, aniž by museli jet na centrálu společnosti

  • Vidět se dle potřeby i s pracovníky v home-office a s trvale vzdáleně pracujími zaměstnanci

  • Úspora času a nákladů na pravidelné služební cesty obchodníků za dluhodobými partnery/zákazníky

Vhodné řešení Yealink

  • Centrální prvek umožňující 8-cestné propojení pro zaměstnance na centrále, pobočkách, v home-office i v terénu

  • Na pobočkách videokonferenční jednotka vhodná do malých a středních zasedacích místností, s možností nahrávání

  • Pro vedoucí pracovníky, manažery a vzdáleně pracující stolní videotelefony a/nebo instalace PC aplikace (VCD klient) na notebook/počítač

  • Pro vybrané partnery, kteří disponují vlastním videokonferenčním řešením, slouží PC aplikace (VCD klient)

  • Pro obchodníky instalace aplikace na smartphone či tablet (VCM klient)

Porovnat produkty: 0