V průběhu seriálu o VoIP telefonii bychom vás rádi detailněji seznámili s technickým zázemím a téměř nekonečnými možnostmi, kterými tato technologie disponuje.

Internetová telefonie (VoIP) je v dnešní době z technologií pro přenos hlasu zajisté nejpoužívanější. Pojďme si ale v prvním díle seriálu osvěžit proč tomu tak je. Jaké jsou možnosti VoIP komunikace, technické pozadí a výhody či nevýhody oproti standardní pevné telefonní lince si popíšeme v následujících řádcích.

Klasická pevná linka PSTN (Public Switched Telephone Network – veřejná komutovaná telefonní síť) je síť vybudována primárně pro přenášení hlasu. PSTN síť funguje na principu přepojování okruhů. Jde v podstatě o pevné propojení dvou komunikujících stran, mezi kterými probíhá v daný čas telefonní hovor. Jakmile se spojí volající s volaným, veškerá přenosová kapacita tohoto propojení je vyhrazena jen a jen danému telefonnímu hovoru obou stran. To zajišťuje velmi vysokou spolehlivost a kvalitu přenášeného hlasu. Jakmile se hovor (okruh) rozpojí je linka volná.

Nevýhodou PSTN je pevně položená „drátová" síť, za kterou si nechá daný operátor patřičně zaplatit. Je tedy zcela jedno, zdali PSTN linku hojně využíváte pro časté telefonování s maminkou, či se vám na telefonní přístroj na botníku pouze práší. Stále platíte paušální poplatek za to, že je část této sítě k vám přivedena.

VoIP telefonie funguje na odlišném principu. Přenosovým prostředím VoIP telefonie totiž není síť budována pro přenos hlasu, ale internet - tedy datová síť. Přenos hlasu přes internet nefunguje na principu spojování a rozpojování okruhů ale na principu přepojování paketů (blok dat přenášený v počítačových sítích). Lidský hlas se „rozdrobí" do jednotlivých bloků (paketů) a tyto se pak přenášejí přes datovou síť. Jakmile tyto pakety dorazí k druhému účastníkovi, poskládají se znovu do správné podoby a převedou se na hlas.

Výhodou takto přenášeného hlasu je to, že šířka přenosového pásma není většinou plně využita pouze telefonním hovorem, uživatel tedy může využívat „zbylý" prostor pro další aplikace. Jednu linku, pokud to dovolí její kapacita, tak může v daný okamžik využívat více uživatelů či aplikací aniž by se rozpojil probíhající hovor. Další výhodou je bezesporu dostupnost. Internetové připojení, na kterém je schopná VoIP telefonie bez problémů fungovat je v dnešní době téměř na každém rohu.

Samozřejmě jako všechny technologie má i VoIP telefonie svoje nevýhody. Jedna z nich je např. způsob krácení přenášených paketů. Pokud není např. přenosová kapacita dostačující pro přenos požadovaných dat začne, IP protokol krátit veškeré pakety probíhající v danou chvíli datovou linkou. Bez ohledu na to, která data by měla mít přednost či mohla být upozaděna. IP protokol přenášející pakety si neláme hlavu ani, pokud se po cestě nějaký paket poškodí či nedorazí vůbec. Prostě jej nedoručí. Díky těmto vlastnostem je VoIP přenos citlivější na odezvu sítě (tzv. latence) kolísání, respektive pravidelnost doručování, výpadky a zpomalení přenosu.

Těmto nedostatkům však můžeme předejít díky funkci QoS (Quality of Service). QoS v podstatě bdí a řídí datové toky v telekomunikačních a počítačových sítích. QoS může upřednostnit daný datový tok před ostatními, nastavit velikost (např. maximální) přenosového pásma pro určitá data, či rozdělit přenášená data dle předem nastavených parametrů. Zjednodušeně se dá říct, že QoS označkuje hlasové pakety a ty pak mají při průchodu datovou sítí vždy přednost před datovými pakety.

QoS zpravidla řešíme až na samé hranici sítě (routery, switche, VoIP brány atd.).

Kvalita VoIP telefonie asi nikdy nebude taková jako u klasické „drátové" analogové linky, v dnešní době kvalitních internetových připojení s dostatečnou přenosovou kapacitou se však zobáčky na vahách kvality telefonního hovoru u VoIP a PSTN neustále přibližují.

Za zmínku ale jistě patří spíše "obchodní výhody" VoIP telefonie, tedy výhody daleko lépe viditelné pro koncového zákazníka a uživatele této technologie. Většině nezasvěcených se při vyřčení pojmu VoIP či internetová telefonie vybaví „levné volání". Úspora 30-60 % na hovorném a absence veškerých paušálních poplatků je jistě regulérním přínosem a výhodou internetové telefonie, v žádném případě však jediným.

Za další přínosy můžeme považovat:

  • Volání v rámci sítě zdarma - ve vlastní síti jsou u všech VoIP operátorů hovory zdarma.

  • Několikanásobně nižší ceny za hovory do zahraničí.

  • U firemních řešení lze zajistit volání zdarma i na firemní mobilní telefony.

  • Vzdálená administrativa – jednoduchá a pohodlná správa volacích účtů přes internetový prohlížeč.

  • Možnost propojení VoIP řešení s firemními systémy – zefektivnění a zjednodušení práce.´

  • Vybavenost IP telefonů – oproti analogovým telefonům poskytují IP telefony řadu funkcí navíc jako například vzdálené i lokální telefonní seznamy, možnost vytáčení hovorů z PC, více telefonních účtů na jednom přístroji, atd.

  • Přenositelnost čísel – uživatel má možnost převést číslo své pevné linky na VoIP číslo.

  • Široké možnosti využití - konferenční hovory (audio i video), nahrávání hovorů, přesměrování z pevné na mobil, automatická spojovatelka.
Porovnat produkty: 0