4. díl - Možnosti propojení IP telefonie s firemními systémy

V minulém díle jsme si popsali koncová zařízení v infrastruktuře VoIP telefonie. V následujících řádcích si popíšeme VoIP ústředny. Druhy ústředen jejich rozdíly a výhody při propojení s různými systémy.

Obecná definice říká, že „telefonní ústředna je zařízení, ke kterému jsou připojeny telefony nebo další ústředny. Primárním účelem ústředny je spojování hovorů". To však zdaleka nevystihuje obrovské možnosti dnešních VoIP ústředen.

V dnešní době tak stále více firem, ale i domácností mění zastaralé analogové ústředny právě za ústřednu fungující přes internetový protokol, a to zejména z důvodů velkých úspor (pořizovací cena VoIP ústředny je zpravidla nižší než u stejně vybavené analogové ústředny, nehledě na úspory za hovorné atd.), ale také většího komfortu a funkčních výhod. Většina základních funkcí je u VoIP ústředen stejná, jako u starších analogových ústředen, jsou však funkce, kterými VoIP ústředny své předchůdce převyšují.

Základní funkce ústředen:

  • podržení hovoru
  • zaparkování hovoru
  • přepojení hovoru
  • hudba při čekání

Další funkce ústředen

  • automatická spojovatelka (hlasový automat)
  • možnost směrování hovorů přes různé operátory podle předčíslí volaného čísla
  • možnost vzdálené správy IP ústředny
  • nahrávání hovorů

Druhy VoIP ústředen

VoIP ústředny můžeme rozdělit podle různých kritérií. My si je rozdělíme dle hardwarového základu, na kterém pracují. A popíšeme si pouze ty, které se v praxi vyskytují nejčastěji.

,,Malé" hardwarové ústředny

Jedná se o VoIP řešení spíše pro malé a střední firmy, popř. domácnosti. Jde o „krabičky" bez jakýchkoliv pohyblivých částí (harddisk atd.). Z toho důvodu je většina těchto malých hardwarových ústředen téměř bezúdržbová a spolehlivá. Tyto ústředny se zpravidla nastavují přes vlastní webový management. Jejich správa je tak velice jednoduchá a zvládne ji téměř každý. Výhodou malých hardwarových ústředen je jejich pořizovací cena (ústřednu pro 100 účastníků koupíte za cenu počítanou řádově v jednotkách tisíc). Nevýhodou těchto ústředen je složitější možnost rozšíření o jiné rozhraní než je VoIP. Pokud si např. uživatel ústředny přeje ponechat stávající analogové přístroje, nebo analogovu linku, je nutné pořídit převodník na principu VoIP brány (popisovali jsme v minulém díle). Což zvyšuje cenu celého řešení, navíc musíte spravovat více zařízení.

Modulární VoIP ústředny

Na první pohled tyto ústředny vypadají stejně jako předchozí malé hardwarové ústředny. Jejich hlavním odlišením je však modularita, která spočívá v možnosti rozšíření těchto ústředen o různé porty, které z ústředny „vystupují". Modulární hybridní ústředny tak můžete rozšířit např. o FXS porty pro připojení analogových zařízení (stávající analog. telefon, analog. zvonek atd.), FXO porty pro připojení analogových linek (slouží většinou jako záloha pro případ výpadku internetové konektivity), BRI porty pro připojení ISDN digitálních linek (stejné využití jako u FXO portu), u některých výrobců můžete modulární VoIP ústřednu rozšířit i o GSM modul, který zastoupí funkce GSM brány, tedy směrování příchozích či odchozích hovorů přes mobilního operátora (v případně velmi výhodně smluveného tarifu, tak toto směrování přivede nemalé úspory) či zasílání a přijímání SMS zpráv.

Modulární ústředny se díky možnosti rozšiřitelnosti hodí pro uživatele, kteří postupně mění svoje požadavky (ústředny lze rozšiřovat i dodatečně).

Virtuální VoIP ústředny

Jsou plnohodnotné VoIP ústředny. Avšak „železo", tedy hardware, nevlastní uživatel ústředny ale poskytovatel služby. Uživatel ústředny (zákazník) si ústřednu pouze pronajímá. Virtuální ústředny nabízí veškeré funkce klasických hardwarových ústředen. Koncový uživatel u telefonu tak v podstatě nepozná, že jde o ústřednu virtuální. Výhodou virtuálních ústředen je v bezstarostnost. Nemusíte investovat do nákupu nové ústředny. Nemusíte zajišťovat prostory pro ústřednu. Naopak tyto výhody mohou být pro někoho nevýhodou. Uživatel, který si chce ústřednu spravovat sám, popř. vlastním pracovníkem a mít vše pod kontrolou si u virtuální ústředny na své nepřijde.

VoIP systémy (serverové VoIP ústředny)

Ústředny běžící na výkonném hardwaru s velkou kapacitou. Díky kvalitnímu hardwarovému základu se jedná o ústředny s větší kapacitou než u malých ústředen, tedy pro větší firemní zákazníky (tisíce poboček). VoIP systémy pracují na standardních operačních systémech. Telefonní hovory pak probíhají přes telekomunikační software (velmi často je využívaný Asterisk). VoIP systémy disponují velkou flexibilitou při konfiguraci a většími funkčními možnostmi oproti malým hardwarovým ústřednám. Tyto ústředny tak nabízejí funkce jako např. reporty s databázemi pro call centra, podrobné výpisy o uskutečněných hovorech filtrované dle různých kritérií, tarifikační softwary atd.

Propojení VoIP ústředen s firemními systémy

Nespornou výhodou VoIP telefonie a VoIP ústředen je možnost propojení s firemními informačními systémy. Toto propojení přináší nové možnosti v komunikaci se zákazníky. Vedle úspor za hlasové služby umožní pracovníkům, kteří telefonicky komunikují se zákazníky, využívat výhody interaktivního přístupu k informacím, ušetřit tím čas, a zefektivnit tak svou práci. V praxi to např. funguje tak, že po vytočení telefonního čísla klienta z informačního systému se automaticky zobrazí detaily o volajícím, o jeho firmě a jiné důležité informace potřebné pro komunikaci s klientem. (řešené zakázky, pohledávky, závazky, faktury po splatnosti apod.).

Úspora propojení VoIP řešení s firemním informačním systémem je problematicky vyčíslitelná, ale v celkovém pohledu nezanedbatelná. Jde zejména o úsporu časovou, ze které vychází následná úspora finanční. Práce se systémem je daleko komfortnější. Pracovníci, kteří takto efektivně telefonicky komunikují se zákazníky, pak daleko lépe využijí čas na jiné obchodní aktivity.

Porovnat produkty: 0