Řešení VOCOVO nabízí cenná data a poskytuje tak managementu důležité informace, které pomáhají při rozhodování, zvyšují úroveň služeb pro zákazníky a zvyšují efektivitu.

Podrobné statistiky událostí a jejich analýza

Analýzy a statistiky usnadňují rozhodování ve všech oblastech řízení obchodu.

Data z pokladních klávesnic například zobrazují čas potřebný k reakci na požadavek vyslaný z klávesnicea typ požadavku. To umožňuje manažerům maloobchodních řetězců identifikovat oblasti pro zlepšení či požadavky na lepší proškolení zaměstnanců, což vede k vysoké úrovni zákaznického servisu.

Statistiky využití Call Pointů a pokladních klávesnic


Podrobné statistiky systému VOCOVO nabízejí procentuální přehled typu požadavku z Call Pointů a pokladních klávesnic v závislosti na daném časovém období.

Statistiky z Call Pointů ukazují, ve kterých odděleních si zákazníci nejčastěji žádají o pomoc, což může např. ukazovat problém se značením či dostupností zboží.

Statistiky z pokladních klávesnic zase odhalují, které specifické požadavky se na pokladnách řeší nejčastěji (např. vrácení zboží, výměna zboží, dotaz na cenu, otevření nové pokladny aj.).

Statistiky rovněž poskytují vyhodnocení rychlosti odezvy na požadavky zákazníků. Veškeré statistiky v ystému jsou v anglickém jazyce.


Statistiky aktivity náhlavních souprav

Monitorování aktivity náhlavních souprav poskytuje manažerům informace o počtu aktivací náhlavních souprav, tj. příchozích hovorů na náhlavní soupravy. Zároveň poskytují informace i o délce trvání jednotlivých hovorů.
Statistiky aktivací Call Pointů

Díky těmto statistikám můžete sledovat, ve kterých dnech v týdnu dochází k největší aktivitě Call Pointů tzn. které dny si zákazníci žádají nejvíce o pomoc. Tyto statistiky pak doplňují ještě podrobnější statistické údaje, které ukazují i aktivace Call Pointů v jednotlivých denních hodinách.Měsíční přehledy

Tyto statistiky poskytují informace o vytíženosti Call Pointů a hovorů z/na náhlavní soupravy za určitý měsíc. Statistiky je možné porovnat s předchozími měsíci a zjišťovat tak trendy v jednotlivých obdobích.

Porovnat produkty: 0