Všeobecné dotazy na IP brány

21. TG-XXX: Brána automaticky spojí příchozí hovor a volající slyší pouze tón.
20. Nastavení českých tónů u VoIP bran WELL
19. Heslo pro přístup k branám WELL ATA171P / ATA172 nefunguje?
18. WELL Gate2608 - volání mezi klapkami
17. Přepojení hovorů s Well ATA-172/171P
16. Nefunguje Well ATA172/ATA171P s poskytovatelem 802.cz
15. Jak aktualizovat VoIP gateway Well ATA171P / Well ATA172 ?
14. Jak nastavit více účtů u WELL ATA171P?
13. WELL Gate3802: Potřebujeme při propříčkování dvou tel. ústředen (dvou poboček) pomocí dvou bran 3802 také dvě veřejné IP adresy?
12. Jaký je rozdíl mezi FXO a PSTN portem?
11. Lze u WG3802 provést nastavení priority paketů?
10. Je potřeba povolit SIP a RTP porty ve firewalu?
9. Lze použít gateway pro ISDN linky?
8. Pokud si doma za telefon připojím PC, funguje telefon jako router. Mám možnost v tel. nastavení port forwardu?
7. Propustí VoIP Gateway funkci CLIP na připojený analogový telefon?
6. Dá se přepojit hovor u VoIP gatewayjí, které mají více FXS portů, z jednoho na druhý?
5. Když připojíme VoIP zařízení za NAT/Firewall bude fungovat? Popřípadě co je potřeba nastavit?
4. Jaká je potřebná konektivita k Internetu pro cca 4 VoIP zařízení?
3. Na jaké nejnižší rychlosti se dá provozovat VoIP telefonie?
2. Jaká je ochrana u VoIP zařízení, aby mně nikdo nemohl zneužít mé nastavení a nevolat na můj účet?
1. Jaká je cena z pevné telefonní linky na VoIP linku?

21. TG-XXX: Brána automaticky spojí příchozí hovor a volající slyší pouze tón
Jedná se o funkci, kdy tón znamená "výzvu" pro zadání konkrétního čísla, na které poté brána hovor směruje. Chcete-li aby brána hovory automaticky nespojovala a rovnou je posílala dál (např. do ústředny), je třeba vyplnit pole "Hotline" v sekci Gateway/Routes Settings/Mobile to IP. Číslo, které vyplníte bude použito jako nový cíl.


20. Nastavení českých tónů pro VoIP brány WELL zpět na seznam otázek
Pro správnou funkci VoIP brány v českém prostředí je třeba mít správně nastavené tóny pro české prostředí. Pokud nemá brána šablonu pro nastavení českých tónů, je třeba tyto zadat ručně. Následující obrázky ukazují, jak tóny nastavit v různých typech WELL bran.

WELL ATA17x obrázek
WELL Gate2504 obrázek
WELL Gate2608 obrázek
WELL Gate2626 obrázek
WELL Gate3504 obrázek
WELL Gate380x obrázek
WELL IAD162 obrázek
WELL Gate3512 obrázek obrázek obrázek

19. Heslo pro přístup k branám WELL ATA171P / WELL ATA172 nefunguje? zpět na seznam otázek

S vývojem firmware bran Well ATA171P nebo Well ATA-172 docházelo také ke změnám továrně nastavených hesel uživatele "root" pro přístup ke správě bran pomocí webového prohlížeče. Nelze-li se tedy ke správě brány přihlásit pomocí hesla, uvedeného v uživatelském manuálu brány, je možno vyzkoušet hesla jiná. Tato hesla jsou: "root", "admin", "test" (vše bez uvozovek) nebo heslo prázdné.

Výše uvedené platí, pokud vlastník brány heslo uživatele "root" ručně nezměnil. Pokud se tomu tak stalo a uživatel brány heslo zapomněl, pak již pomůže jen reset brány do továrního nastavení a následné použití jednoho z výše uvedených hesel pro přístup ke správě brány.


18. WELL Gate2608 - volání mezi klapkami zpět na seznam otázek
Aby bylo možné volat vnitřně, nastavte Speed Dial Settings. Speed Dial Number bude stejné jako telefonní číslo v Line settings (např:100), Speed Dial Number bude číslo@WAN_IP:port (např:100@192.168.10.1:5066) další bude s portem 5068. Odsazujte o dva porty.


17. Přepojení hovorů a konference s WELL ATA172 / WELL ATA171P zpět na seznam otázek
Přepojení naslepo:
Příklad: B hovoří s A; během hovoru může A provést přeložení hovoru ke třetímu účastníkovi C,
takže hovoří B + C, A zavěsí. Účastník A nejprve odloží hovor s B (Flash), stiskne #510# a zadá
číslo třetího účastníka. Nakonec stiskne #, hovor bude přeložen k C.
Přepojení s konzultací:
Příklad: B hovoří s A, během hovoru A provede přeložení hovoru k účastníkovi C. Nejprve A
odloží hovor s B (Flash), stiskne #511#, zadá číslo třetího účastníka C a stiskne #. Pokud se
účastník C ozve, nejprve je spojen s A, poté, co A zavěsí, hovoří B + C.

U některých operátorů nejsou přepojení podporována. Například operátor 802.cz dovoluje přepojení jen v rámci jeho sítě.

Konference:

Hovoří spolu A + B. Během hovoru je možno se vzájemně spojit s třetím účastníkem. A nejprve odloží hovor s B (Flash), stiskne #512#, přidá číslo C a křížek #. Poté, co se C ozve, přepnutím Flash (stisknutí spínače sluchátka nebo speciální tlačítko) budou spojení všichni tři dohromady.


16. Nefunguje WELL ATA172 / WELL ATA171P s poskytovatelem 802.cz zpět na seznam otázek
Zkuste zařízení nastavit podle tohoto návodu.


15. Jak aktualizovat VoIP gateway WELL ATA171P / WELL ATA172 ? zpět na seznam otázek
Toto se týká všech verzí firmware do verze p103.
Postup aktualizace musíte dodržet přesne, především bod 3, kde adresu musíte přepat ručně !!!
1. Přihlaste se k bráně přes webové rozhraní. Standardně: http://192.168.123.1:9999
2. Zadejte: Username: root , Password: (Standardně není nic)
3. V prohlížeči změňte adresu na: http://192.168.123.1:9999/update.htm (potvrďte- Enter)
4. vyberte: Update Type:ALL ROM , File Location: (vyberte umístění,kde máte soubor s firmware)
5. Potvrďte tlačítkem UPDATE
Upload trvá až 3 minuty, nahrávání nepřerušujte.
Nikdy nenahrávejte neznámý soubor firmware nebo firmware určený pro jiný model. Může dojít k poškození přístroje!


14. Jak nastavit více účtů u WELL ATA171P ? zpět na seznam otázek
Nastavení a používání více účtů pro WELL ATA171P se dozvíte v nasledujícím dokumentu: WELL ATA171P


13. WELL Gate3802: Potřebujeme při propříčkování dvou tel. ústředen (dvou poboček) pomocí dvou bran 3802 také dvě veřejné IP adresy? zpět na seznam otázek
Ano. Pokud máte SIP server, tak lze i bez dvou veř. IP adres. Jinak propříčkování dvou ústředen musíte mít vždy dvě veř. IP adresy (pokud se jedná o propojení přes internet).


12. Jaký je rozdíl mezi FXO a PSTN portem? zpět na seznam otázek
PSTN port je podmnožinou portu FXO, který má vyšší funkcionalitu. PSTN slouží jako záloha pro volání přes klasickou pevnou linku (např. při výpadku Internetu nebo el. energie), neumožňuje všechny směry volání (umožňuje jen PSTN-FXS a FXS-PSTN). NA FXO port se mohou nastavit volání ze všech možných směrů (IP-FXO, FXO-IP, FXO-FXS, FXS-FXO). Viz obrázek FXO vs PSTN.


11. Lze u WG3802 provést nastavení priority paketů? zpět na seznam otázek
Ano, lze.


10. Je potřeba povolit SIP a RTP porty ve firewalu? zpět na seznam otázek
Standardně nebývá potřeba, ale záleží na firewallu a VoIP providerovi.


9. Lze použít gateway pro ISDN linky? zpět na seznam otázek
V současné době nemáme k dispozici zařízení s ISDN porty (2 porty ISDN stojí cca 20 000,- Kč).


8. Pokud si doma za telefon připojím PC, funguje telefon jako router. Mám možnost v tel. nastavení port forwardu? zpět na seznam otázek
Telefon má 2 porty, které se chovají jako switch, nikoli jako router - takže nemá NAT funkce a není možno nastavovat Port Forwarding.


7. Propustí VoIP Gateway funkci CLIP na připojený analogový telefon? zpět na seznam otázek
Ano, naše VoIP zařízení mají podporu funkce CLIP na FXS portech.


6. Dá se přepojit hovor u VoIP gatewayjí, které mají více FXS portů, z jednoho na druhý? zpět na seznam otázek
Pokud jsou zařízení v Proxy módu, tak zde záleží na SIP serveru, ke kterému je gateway zaregistrovaná. Pokud je zařízení v Peer-to-Peer módu, tak jde přepojit hovor z jednoho FXS portu na druhý.


5. Když připojíme VoIP zařízení za NAT/Firewall bude fungovat? Popřípadě co je potřeba nastavit? zpět na seznam otázek
U většiny SIP providerů bude fungovat zařízení za NAT/Firewallem bez jakéhokoliv nastavení. V případě problémů se nastavuje položka IP Sharing (veřejná IP adresa).


4. Jaká je potřebná konektivita k Internetu pro cca 4 VoIP zařízení? zpět na seznam otázek
Zde hlavně záleží na jakém kodeku bude VoIP telefonie fungovat. Doporučuji Vám odzkoušet test rychlosti, kde se dozvíte kolik spojení VoIP je možné s jakým kodekem na Vaší konektivitě používat. Tento test provedete např. na stránkách http://www.dsl.cz/test-mereni-rychlosti.


3. Na jaké nejnižší rychlosti se dá provozovat VoIP telefonie? zpět na seznam otázek
Zde záleží na použití konkrétního kodeku. Např. G.729 potřebuje 8kb/s + režii, takže celkem cca 16kb/s.


2. Jaká je ochrana u VoIP zařízení, aby mně nikdo nemohl zneužít mé nastavení a nevolat na můj účet? zpět na seznam otázek
U každého VoIP zařízení se dá nastavit heslo pro přístup ke konfiguraci. Doporučuji, aby si každý změnil toto heslo (PIN).


1. Jaká je cena hovoru z pevné telefonní linky na VoIP linku? zpět na seznam otázek
Cena hovoru je podle ceníku místního nebo dálkového volání.

Porovnat produkty: 0