Všeobecné dotazy na VoIP telefony

65. Přestala mi fungovat DECT základna Yealink W52P - svítí pouze LED "POWER", dá se oživit?
64. Jak se dá provést HW reset DECT základny Yealink W52P do továrního nastavení?
63. Jak aktualizovat firmware u WiFi IP telefonu WELL ST100?
62. Jak na vlastní melodii v telefonech Yealink?
61. Jak nastavit rychlou volbu na telefonu WELL 3170IB?
60. Pokud zjistím chybu ve firmwaru, jak postupovat u telefonů SIP-Txx, VP530 a W52P?
59. Proč se mi nemůže nikdo dovolat na můj telefon (nefunkční příchozí hovory)?
58. Jak nastavit zobrazování jména na LCD při příchozím hovoru u XML vzdáleného tel. seznamu?
57. WELL ST100: Při příchozím hovoru telefon vyzvání, a pokud přijmu hovor je hluchý 8-10 sekund než dojde ke spojení hovoru. Proč?
56. Jak jsou možnosti peer-to-peer volání u telefonů WELL/Yealink SIP-T2x a SIP-T3x?
55. Jak vypnout šetřič obrazovky na displeji u telefonů SIP-T20(P), SIP-T22P a SIP-T26P?
54. Je možné na telefonech zakázat peer-to-peer volání nebo-li přímé volání na IP adresu telefonu?
53. Podporují Naše telefony aplikaci Skype?
52. Co je za produkt WELL USB-M3K?
51. Které telefony podporují vzdálené telefonní seznamy?
50. Které stolní telefony umí samostatné VLANy na LAN a WAN portu?
49. Nedaří se mi registrovat WELL ST100 ke svému VoIP providerovi. V čem by mohl být problém?
48. WELL ST100 se mi pravidelně odpojuje nebo se nepřipojí vůbec k WiFi routeru. Co mám dělat? - rada č.2
47. Co mám dělat, když mě protistrana slyší potichu? Používám WELL ST100.
46. Telefon WELL ST100 se často odpojuje od WiFi routeru (AP). Co s tím? - rada č.1
45. Co znamená XML browser u telefonů WELL/Yealink SIP-Txx?
44. XML vzdálený tel. seznam na telefonech WELL/Yealink SIP-T2xP
43. Umožňují WELL/Yealink telefony získat IP adresu provisioning serveru z DHCP serveru?
42. Jak jsou telefony WELL/Yealink SIP-Txx nastaveny na LAN a WAN portu?
41. Podoporuje WELL/Yealink VP530 3-cestnou videkonferenci?
40. Jaké kamery lze připojit k videotelefonu WELL/Yealink VP530?
39. Slyším echo v telefonu WELL ST100. Jak to mám řešit?
38. Příklady nastavení SIP účtu k telefonu WELL ST100.
37. Telefon WELL/Yealink SIP-T26P je nestabilní v režimu router. Proč?
36. Jaké jsou přístupové údaje k WELL ST100?
35. Vyzvání mi telefon s neznámým číslem, při zvednutí sluchátka je hluchý. Děje se to zpravidla v noci, co s tím?
34. Jak nastavit BLF na WELL/Yealink SIP-T2x a 3190IB telefonech?
33. Jak resetovat do továrního nastavení telefony WELL 3130IF / 3170IB /3190 IB / 3195IF?
32. Jak způsobem lze u WELL/Yealink SIP-T2x telefonů měnit jazykové verze?
31. Jak změnit logo na telefonech WELL/Yealink T22P, T26P a T28P?
30. Co dělat, když telefon WELL/Yealink SIP-T2x ukazuje na displeji „Save mode“?
29. Jak resetovat telefony WELL/Yealink SIP-T2x do továrního nastavení?
28. Jak akutalizovat "hodně" starý FW u WELL/Yealink SIP-T26P na nejnovější?
27. Jak přidat vlastní vyzváněcí melodii do telefonů řady WELL/Yealink SIP-T2x?
25. T20(P): Synchronizační rychlost není 100Mb/s, ale pouze 10Mb/s.
24. Jak změnit IP mód u WELL 3195IF?
23. Jak vytvořit tel. seznam ve WELL YV2 a YV3?
22. Jak vyhledávat ve vzdáleném tel.seznamu u telefonů WELL/Yealink SIP-TxxP?
21. Nedaří se mi zaregistrovat dva SIP účty u telefonu WELL 3130IF s firmwarem 1.7
20. Při přechodu na verzi 1.7 se změnila MAC adresa na telefonu WELL 3130IF
19. Jak aktualizovat firmware z 1.x na verzi 1.7 u telefonu WELL 3130IF?
18. Jaká jsou defaultní nastavení u vašich VoIP zařízení?
17. Podporuje WELL 3130IF klonování MAC adresy na WAN rozhraní?
16. Jaky typ náhlavní soupravy lze využívat u telefonů WELL YV2 a YV3?
15. Přepínání mezi dvěma SIP účty u telefonů WELL 3130IF, 3170IB a 3195IF
14. Co znamená "Post Mode" u telefonu 3130IF?
13. WELL 3130If: Lze zálohovat telefon pomocí CFG souboru?
12. WELL 3130IF: Je možná synchronizace adresáře s Outlookem?
11. WELL 3130IF: Lze zálohovat tel. adresář ve webovém managementu?
10. Dá se použít telefon WELL 3130IF jako router před PC?
9. Mám několik VoIP telefonů v jedné síti, které jsou zaregistrované k VoIP providerovi a chci si mezi nimi volat v Peer-to-Peer módu, jde to?
8. Dá se přepojit hovor, který je v Peer-to-Peer módu nebo přes SIP operátora?
7. Co nastavit na firewallu za porty (port forwarding), aby procházela bezproblémová komunikace VoIP?
6. Po několika minutách se na telefon za NAT nedá dovolat (cca po 20 minutách se nedá na telefon dovolat). V čem může být problém?
5. Průchodnost přes NAT - lze telefon připojit za NAT?
4. Mám při zadávání telefonního čísla použít mezinárodní směrový kód (+420)?
3. Lze volat zpět na zmeškaný hovor u VoIP telefonu?
2. Jak nejjednodušeji se dá provozovat VoIP telefonie?
1. Mají VoIP zařízení Jitter Buffer?

65. Přestala mi fungovat DECT základna Yealink W52P - svítí pouze LED "POWER", dá se oživit?

Návod pro oživení báze W52P v případě že je „mrtvá“ - svítí pouze LED "POWER" naleznete ZDE.


64. Jak se dá provést HW reset DECT základny Yealink W52P do továrního nastavení?

Provedení HW resetu (tzv. deep reset) DECT základny Yealink W52P naleznete v návodu ZDE.


63. Jak aktualizovat firmware u WiFi IP telefonu WELL ST100?

WiFi IP telefon WELL ST100 je již dodáván s posledním aktuálním firmwarem. (pozn. pokud by bylo z jakéhokoliv důvodu potřeba přehrání jiného firmware - je toto možné pomocí speciálního HW kabelu Požadovaný firmware Vám tedy rádi přehrajeme zdarma u nás)


62. Jak na vlastní melodii v telefonech Yealink?

Pro vytvoření vlastní melodie pro telefony Yealink je potřeba dodžet určitá pravidla a formát samotné melodie. Podrobný návod jak na to naleznete ZDE.


61. Jak nastavit rychlou volbu na telefonu WELL 3170IB? zpět na seznam otázek

 1. Zmáčkněte tlačítko rychle volby (např.M1)
 2. Objevi se nápis Null
 3. Zmáčkněte tlačítko Delete
 4. Zadejte požadované telefonní číslo (např. 603123456)
 5. Zmáčkněte tlačítko MENU
 6. Zmáčkněte znovu tlačítko rychlé volby (např.M1)

60. Pokud zjistím chybu ve firmwaru, jak postupovat u telefonů SIP-Txx, VP530 a W52P? zpět na seznam otázek

Výše uvedené telefony obsahují několik funkcionalit, které mohou odhalit příčinu potíží a následně urychlit jejich vyřešení. Zejména se jedná o tyto nástroje:

 1. Konfigurační soubor telefonu (config.bin). Tento soubor obsahuje veškeré položky, které uživatel změnil a/nebo přidal oproti původnímu továrnímu nastavení. Soubor lze vyexportovat z webového rozhraní v části: Aktualizace – pokročilý – Export/Import konfig. souboru – Export. Nebo u novějších firmwarů: Nastavení – Konfigurace - Export/Import konfig. souboru – Export.
 2. Systémový log (syslog.tar). Tento soubor obsahuje informace o činnostech, které jsou prováděny uvnitř telefonu. Lze nastavit i úroveň resp. jak detailní má výpis být.
  Soubor lze vyexportovat z webového rozhraní v části: Aktualizace – pokročilý – Export systémového logu – Export. Nebo u novějších firmwarů: Nastavení – Konfigurace – Export systémového logu – Export.

 3. PCAP trace. Jedná se o nástroj, který monitoruje veškerou vnější síťovou komunikaci „z“ a „do“ telefonu. Soubor má koncovku PCAP.
  Soubor lze vyexportovat z webového rozhraní v části: Aktualizace – pokročilý – PCAP trace – Export. Nebo u novějších firmwarů: Nastavení – Konfigurace – PCAP trace – Export.
  PS: Před začátkem testu je potřeba prvně stisknout tlačítko "Začátek", pak provést test. Poté stisknout "Konec" a na závěr soubor "Exportovat"

Všechny tři soubory pošlete v příloze e-mailu společně s popisem problému.


59. Proč se mi nemůže nikdo dovolat na můj telefon (nefunkční příchozí hovory)? zpět na seznam otázek

Zkontrolujte následující body, které mohou být příčinou problému:

 1. telefon není zaregistrován k Vašemu VoIP poskytovateli.
  Řešení: Kontaktujte Vašeho systémového administrátora.
 2. telefon má aktivovanou funkci "Nerušit" nebo-li "DND". Většinou to poznáte z displeje telefonu, kde je zobrazena ikona "DND".
  Řešení: dle manuálu deaktivujte tuto funkci. Např. u telefonů WELL/Yealink SIP-Txx se deaktivuje stisknutím kontextového tlačítka (pod displejem) "Nerušit".
 3. telefon je přesměrovaný na jiný telefon. Z tohoto důvodu jsou všechny příchozí hovory směrovány na cílový telefon. Např. u telefonů WELL/Yealink SIP-Txx je přesměrování avizováno ikonou .
  Řešení: Funkci přesměrování na telefonu deaktivujte dle manuálu. Např. u telefonů WELL/Yealink SIP-Txx se přesměrování deaktivuje tlačítkem "TRAN".
 4. Zkontrolujte, zda číslo volajícího není v seznamu zakázaných čísel "blacklist".
  Řešení: dle manuálu číslo vyjměte ze seznamu.

58. Jak nastavit zobrazování jména na LCD při příchozím hovoru u XML vzdáleného tel. seznamu? zpět na seznam otázek

Od verze firmwarů V61 u telefonů T2 řady (T20, T22, T26 a T28) je možné při příchozím hovoru zobrazit na LCD jak tel. číslo, tak jméno volajícího (Caller-ID) v případě, že je volající uložen v XML vzdáleném tel. seznamu. Pro úspěšnou funkčnost je potřeba nastavit tyto náležitosti:

1/ ve web gui povolit zobrazování jmen: Telefon - Vlastnosti - PovolitZobJména - Zapnout

2/ Telefonní seznam musí být na první pozici, tzn. Index 1 v části: Tel. seznam - Vzdálený tel. seznam. Tel. seznamy s indexem 2 a více nebudou prohledávány, tzn. při příchozím hovoru nebude zobrazování jméno volajícího, ale pouze jeho číslo.


57. WELL ST100: Při příchozím hovoru telefon vyzvání, a pokud přijmu hovor je hluchý 8-10 sekund než dojde ke spojení hovoru. Proč? zpět na seznam otázek

Tento problém může způsobovat povolená volba vyhledávání STUN serverů. Doporučujeme tuto funkci vypnout (Menu - Nastavení telefonu - Admin menu - STUN - "vypnout").
Jestliže v Admin menu volbu STUN serveru nenajdete, ověřte verzi firmwaru v telefonu (Menu - Nastavení telefonu - Info o telefonu - Info o telefonu - Firmware verze). Nejaktuálnější verze je 2.6.294. Jestliže, budete mít starší verzi, doporučujeme aktualizaci FW. Ta se musí provést přes USB kabel (standardně není součástí balení). Potom je potřeba zaslat/zanést telefon k nám, kde Vám tento upgrade uděláme.


56.Jak jsou možnosti peer-to-peer volání u telefonů WELL/Yealink SIP-T2x a SIP-T3x? zpět na seznam otázek

Mohou nastat dvě varianty:

1. V továrním nastavení je možné z telefonu ihned využívat peer-to-peer volání tzn. volání z IP na IP.
2. V případě, že v telefonu je již zaregistrovaný SIP účet, tak je možné využít peer-to-peer volání pomocí
programovacích kláves (tl. účtů, paměťové tl. nebo klávesy na expanzním modulu). V tomto případě je potřeba
příslušnou klávesu nakonfigurovat viz. tento obrázek:

peer-to-peer Txx


55. Jak vypnout šetřič obrazovky na displeji u telefonů SIP-T20(P), SIP-T22P a SIP-T26P? zpět na seznam otázek

Ve výchozím nastavení je na displeji telefonů střídavě zobrazováno logo a IDLE obrazovka (čas, datum, tel. číslo, atd.). Pro vypnutí loga je potřeba se přihlásit do web. managementu a následně v menu jít do: Telefon - Vlastnosti - Základní informace - Použít logo. Zde zvolit možnost "Vypnuto" a stisknout "Potvrdit".


54. Je možné na telefonech zakázat peer-to-peer volání nebo-li přímé volání na IP adresu telefonu? zpět na seznam otázek

Ano, je to možné u modelů WELL/Yealink SIP-T2x a VP530. Postup jak zakázat tyto hovory přes webový management je následující:
T2x: Telefon - Vlastnosti - Základní informace - Povolit IP-to-IP hovory
VP530: Telefon - Vlastnosti - Přímý IP hovor

POZN: V telefonech musí být firmware verze V70 (x.70.y.z) nebo novější.


53. Podporují Naše telefony aplikaci Skype? zpět na seznam otázek

V drtivé většině nikoliv. Nyní k datu 14.2.2013 máme v nabídce jeden produkt, který umožňuje provozovat Skype. Jedná se o USB telefon WELL USB-M3K. Více informací najdete v popisu produktu na těchto stránkách.


52. Co je za produkt WELL USB-M3K? zpět na seznam otázek

Jedná se o malou a lehkou USB paměťovou kartu s integrovanou zvukovou kartou a VoIP telefonem. Umožní kdykoli, když jste v dosahu PC a internetu si zavolat ze svého čísla a zároveň máte k dispozici veškeré potřebné soubory uložené v paměti USB disku. Více informaci o produktu najdete na těchto stránkách.


51. Které telefony podporují vzdálené telefonní seznamy? zpět na seznam otázek

Vzdálené telefonní seznamy tzn. obecný XML, LDAP a Broadsoft jsou implementovány v následujících produktech: WELL/Yealink SIP-T22P, SIP-T26P, SIP-T28P, SIP-T32G, SIP-T38G a VP530.


50. Které stolní telefony umí samostatné VLANy na LAN a WAN portu? zpět na seznam otázek

Tato funkcionalita je dostupná na všech Našich stolních telefonech.


49. Nedaří se mi registrovat WELL ST100 ke svému VoIP providerovi. V čem by mohl být problém? zpět na seznam otázek

Vyzkoušejte následující postup, kdy nelze převést doménové jméno na IP adresu poskytovatele a tím nedojde k úspěšné registraci.
Postup: Ve "VoIP nastavení" u příslušného profilu nevkládejte doménové jméno např. sip.voip_poskytovatel.cz, ale přímo IP adresu např. 123.123.123.123.


48. WELL ST100 se mi pravidelně odpojuje nebo se nepřipojí vůbec k WiFi routeru. Co mám dělat? zpět na seznam otázek

Tato situace může nastat z důvodu, pokud používáte na WiFi routeru šifrování TKIP+AES nebo „Auto“ (automatický výběr šifrování). Po té wifi router mění pravidelně typ šifrování z AES na TKIP a opačně v reálném čase. Telefon se potom opakovaně musí přeregistrovávat a tento stav indikuje na displeji.
Z tohoto důvodu je lepší používat buď TKIP nebo AES. Pro maximální bezpečnost Vašich dat doporučujeme aplikovat šifrování AES.


47. Co mám dělat, když mě protistrana slyší potichu? Používám WELL ST100. zpět na seznam otázek

Na telefonu lze zvýšit zisk mikrofonu pomocí tohoto postupu:
a/ Napište tento řetězec znaků, jako byste chtěli volat: ###234* + zelené sluchátko.
b/ Postupujte v menu následovně: Audio -> Audio Setting -> Normal -> Mic.
c/ Do všech „Levelů“ 0 – 15 vložte: 22 (Mikrofon může nabývat hodnot: 18 - 24).
d/ Stiskněte „Uložit“. Telefon vypněte a opětovně zapněte.


46. Telefon WELL ST100 se často odpojuje od WiFi routeru (AP). Co s tím? zpět na seznam otázek

V telefonu ST100 lze nastavit různé úrovně Wifi signálu. Do nastavení se dostanete přes kód (mimo uvozovek) "###234* + zelený telefon", pak do menu "WiFi setting - WiFi roaming param". Doporučujeme používat následující hodnoty:
1/ pokud je telefon připojen k WiFi routeru, který není v režimu WDS (bridge), použijte tyto hodnoty:
RSSI ATT - 15
RSSI BGSCN - 28
RSSI BGSCNOFST - 3
RSSI RM - 10
VHOATO - 60
RVHATO - 0
BGSCNTP – 0

2/ pokud je telefon připojen k WiFi routeru, který je v režimu WDS (bridge), použijte tyto hodnoty:
RSSI ATT - 10
RSSI BGSCN - 50
RSSI BGSCNOFST - 10
RSSI RM - 20
VHOATO - 60
RVHATO - 0
BGSCNTP – 0


45. Co znamená XML browser u telefonů WELL/Yealink SIP-Txx? zpět na seznam otázek
Jedná se o jednoduchý prohlížeč, který je založen na XML. XML soubory jsou posílány z HTTP/HTTPS serveru do telefonu a telefon je zobrazuje na displeji. Může se jednat o dynamicky generované soubory např. z php, JavaScript atd., které jsou určené pouze pro konkrétní telefon tzn., že každý telefon může být svoje soukromé informace. Do telefonu lze zasílat např. předpovědi počasí, stavy akcií, telefonní seznamy, zprávy ze světa a z domova, atd. Současně může telefon posílat různě údaje zadané uživatelem na server a ten na základě těchto údajů může server provést určitou reakci např. uživatel zadá svoje přístupové SIP údaje, odešle na server, server je zpracuje, vyhodnotí a provede registraci.
Podrobný popis této funkcionality vč. nastavení telefonů a s příklady XML souborů najdete v tomto manuálu.
PS: XML browser je podporován u T22P, T26P a T28P od verze firmwarů V50 a u telefonů T32G a T38G od verze firmwarů V70.


44. XML vzdálený tel. seznam na telefonech WELL/Yealink SIP-T2xP zpět na seznam otázek
V XML tel. seznamu lze zadávat:
1/ více tel. čísel pro jeden kontakt. Verze firmwaru V43 a vyšší.
2/ od verze firmwarů V61 telefon zobrazuje i jméno volajícího společně s jeho tel. číslem.
Kompletní anglický manuál pro XML tel. seznam najdete v tomto odkazu.


43. Umožňují WELL telefony získat IP adresu provisioning serveru z DHCP serveru? zpět na seznam otázek
Ano. Jedná se o celou řadu telefonů WELL/Yealink SIP-Txx a VP530. Tyto telefony akceptují OPTION 66, ve které DHCP server posílá IP adresu provisioning serveru.


42. Jak jsou telefony WELL/Yealink SIP-Txx nastaveny na LAN a WAN portu? zpět na seznam otázek
WAN a LAN porty jsou zbridgovany (switch) do jednoho rozhraní a toto rozhraní má z výroby nastaveno získávání IP adres z DHCP serveru.


41. Podoporuje WELL/Yealink VP530 3-cestnou videkonferenci? zpět na seznam otázek
Ano. Na displeji telefonu vidíte 3 videa, která umí VP530 zobrazit.


40. Jaké kamery lze připojit k videotelefonu WELL/Yealink VP530? zpět na seznam otázek
Jedná se o kamery podporující protokol SIP a minimálně jeden z video kodeků H.263, H.264 nebo mp4v-es.


39. Slyším echo v telefonu WELL ST100. Jak to mám řešit? zpět na seznam otázek
Jedná se o stav, kdy mluvím s protistranou a ona se ve sluchátku slyší tzn. má echo.
Pokud je ST100 v klasickém módu tzn. není aktivován hlasitý odposlech, tak nepoužíváte aktuální firmware na ST100. Prosím kontaktujte technickou podporu na těchto stránkách.
Pokud je ST100 v "handsfree modu" tzv. hlasitý odposlech, doporučujeme snížit hlasitost reproduktoru na levé straně telefonu pomocí tlačítek hlasitosti. Pak echo zmizí a protistrana se už nebude slyšet.


38. Příklady nastavení SIP účtu k telefonu WELL ST100. zpět na seznam otázek
Příklady nastavení pro:
- T-MOBILE
- Dial Telecom

Podobné nastavení platí i pro další VoIP operátory. Vždy je potřeba mít k dispozici SIP adresy, tel. číslo a heslo. Případně další specifické informace poskytovatele, jako jsou uživatelské jméno, odchozí proxy server atd.


37. Telefon WELL/Yealink SIP-T26P je nestabilní v režimu router. Proč? zpět na seznam otázek
Je to z důvodu, že telefon zvládne "klasický" síťový provoz v tomto režimu. Tím se rozumí např. procházení www stránek, poslouchání rádia, instant messaging aplikace, a podobně.
Pokud počítač vytěžuje datovou linku stahováním velkých souborů např. pomocí torrentů, video konferencemi, hraním on-line her, tak hardware telefonu je plně vytížen a nezvládá "telefonovat". V těchto případech doporučujeme používat klasický router nebo bránu a telefon mít v režimu bridge.

Výše uvedené platí pro všechny telefony řady WELL SIP-Txx.


36. Jaké jsou přístupové údaje k WELL ST100? zpět na seznam otázek
Pro přístup do webového managementu se používá IP adresa wifi telefonu a port 8080 např.http://192.168.9.2:8080. Přihlašovací údaje jsou: admin/9999. Pokud požadujete telefon resetovat do továrních hodnot tzn. vymazat veškerá nastavení, která byla do telefonu vámi zadána, tak použijte menu telefonu. Cest: Menu - Nastavení telefonu - Admin menu - Reset - heslo: 0000.


35. Vyzvání mi telefon s neznámým číslem, při zvednutí sluchátka je hluchý. Děje se to zpravidla v noci, co s tím? zpět na seznam otázek
Jedná se pokusy automatických robotů z Internetu dostat se do vašeho zařízení přes port 5060, který se využívá pro SIP komunikaci, proto začne zařízení vyzvánět.

Řešení:

 1. Připojte zařízení (SIP telefon, VOIP brána, atd) za firewall a na firewallu povolte příchozí komunuikaci pro port 5060 pouze z IP adresy vašeho poskytovatele.
 2. Většina poskytovatelů umožňuje pracovat i na jiných než standardních portech (např. 5061, 5062, atd.). Tyto porty již útočníci z Internetu obvykle nezkoušejí.

34. Jak nastavit BLF na WELL/Yealink SIP-T2x a 3190IB telefonech? zpět na seznam otázek
Telefony WELL/Yealink SIP-T20(P), WELL/Yealink SIP-T22P, WELL/Yealink SIP-T26P, WELL/Yealink SIP-T28P, SIP-T3x a WELL 3190IB podporují funkci BLF (busy lamp field) na monitorování klapek.

Nastavení u telefonů SIP-T2x je následující: ve webovém managementu přejděte na záložku: Telefon - Program.tlačítka - DSS klávesa 1-x. Zvolte "Typ" = BLF a zadejte monitorovanou klapku do pole "Hodnota".


Nastavení u telefonů 3190IB je následující: ve webovém managementu přejděte na záložku: Telefon - Funkční klávesy - Nast. funkčních kláves - M1 - 5. Zvolte "Paměť. klávesa" a hodnotu např. 302@1/b, kde "1" znamená 1.SIP účet a "2" 2.SIP účet. b = BLF.


Upozornění: korektní funkce BLF je podmíněna spoluprací s centrální stranou tzn. SIP serverem, IP PBX,..., kde musí být BLF taktéž podporováno a aktivováno.


33. Jak resetovat do továrního nastavení telefony WELL 3130IF / WELL 3170IB / WELL 3190IB / WELL 3195IF?zpět na seznam otázek

 1. Vypněte telefon. (vytáhněte ze zásuvky)
 2. Zmáčkněte # a zapněte telefon. Upozornění: pořád držte # během spouštění telefonu!
 3. Telefon najede do režimu POST
 4. Zadejte *#168 a zobrazí se "Conf Reset".

Tím je telefon resetován.


32. Jak způsobem lze u WELL/Yealink SIP-T2x telefonů měnit jazykové verze? zpět na seznam otázek
Pokud vám nevyhovuje čeština ve web managementu a menu telefonu, můžete změnit jazyk např. na angličtinu tímto způsobem:
web: http://IP_adresa, Telefon - Jazyk - English
menu telefonu: Menu - Nastavení - Základní nastavení - Jazyk - English


31. Jak změnit logo na telefonech WELL/Yealink SIP-T22P, WELL/Yealink SIP-T26P a WELL/Yealink SIP-T28P? zpět na seznam otázek
Logo, které chcete nahrát do telefonu musí splňovat tyto podmínky: Max. rozlišení pro T22 a T26 je 132*64 pixelu, pro T28 236*82 pixelu. Zdrojový obrázek by měl být ve formátu BMP. Následně se musí převést do formátu DOB, který je čitelný pro telefon. Podrobný popis vč. utility pro konverzi obrázků najdete v tomto ZIP souboru.


30. Co dělat, když telefon WELL/Yealink SIP-T2x ukazuje na displeji „Save mode“? zpět na seznam otázek

Pokud se telefon nachází v tomto modu, je možné ho ještě obnovit do provozuschopného stavu. Předpokladem je, že telefon musí být data výroby od října 2009 a novější. Verze firmwaru V41 (např. 6.41.9.2) a novější.
Přichystejte si a spusťte TFTP server. Do jeho složky umístěte firmware s příponou .rom podle modelu: T20 – T20.rom, T22 – t22.rom, T26 – t26.rom, T28 – t28.rom (lze použít aktuální firmwary a pouze je přejmenovat).
Telefon odpojte od napájení, stiskněte a držte tlačítko „hlasitý odposlech“ (speaker). Telefon připojte do el. sítě. Po cca. 10s se objeví nápis „IP Address“. Pomocí šipek vlevo, doprava, nahoru, dolů a číslic na telefonu zadejte IP adresu, masku podsítě, bránu a TFTP server. Celou volbu potvrďte tlačítkem OK. Na displeji se objeví hláška o nahrávání firmwaru. Po cca. 4 minutách se telefon automaticky restartuje a naběhne do pohotovostního stavu.
Anglickou verzi postupu najdete zde.


29. Jak resetovat telefony WELL/Yealink SIP-T2x do továrního nastavení? zpět na seznam otázek

Telefon musí být pohotovostním stavu tzn. na displeji je vidět datum a čas. Stiskněte a držte tlačítko OK na telefonu cca. 10s, než se objeví na displeji upozornění: „Reset do továrního nastavení?“ Stiskněte opět tlačítko OK a telefon provede reset do továrního nastavení. Tímto se vymaže veškeré nastavení vč. nastavení účtů, položek v telefonním seznamu atd.
Pozn. reset je možný pouze u novější firmwarů V43 (např. 6.43.9.2) a novějších.


28. Jak akutalizovat "hodně" starý FW u WELL/Yealink SIP-T26P na nejnovější? zpět na seznam otázek

Pokud máte firmware v telefonu starší než verzi 6.3.9.23 např. 6.3.9.18 a nižší, tak nelze přímo upgradovat na nejnovější FW. Pro přechod je třeba použít tzv. "meziverzi" firmwaru a to 6.3.9.23. Stáhnout si ho můžete z tohoto odkazu. Následně aktualizujte na nejnovější firmware.

TIP: verzi FW zjistíte stisknutím tlačítka OK na telefonu.


27. Jak přidat vlastní vyzváněcí melodii do telefonů řady WELL/Yealink SIP-T2x?
Vyzváněcí melodie musí splňovat tyto podmínky: Formát musí být WAV, 16btis, 8K monofonní. Velkost soubor by neměla přesáhnout 100KB. V názvu nesmí být prázdné nebo speciální znaky. Demo nahrávku si můžete stáhnou odtud.

Import nahrávky probíhá přes web management telefonu v části: Telefon - Preference - Nahrát vyzvánění.


25. T20(P): Synchronizační rychlost není 100Mb/s, ale pouze 10Mb/s.

Pokud váš operační systém hlásí, že rychlost ethernetu je pouze 10Mb/s ve spojení T20--PC, může být problém i v telefonu. Vyzkoušejte nahrát "mezi verzi" firmwaru verze 9.41.0.77. Následně nahrejte nejnovější firmware z našich stránek. Pak by rychlost měla být 100Mb/s.


24. Jak změnit IP mód u WELL 3195IF? zpět na seznam otázek
Nastavení IP adres se provádí pomocí tlačítka Menu - heslo: 123 - Maska site - WAN. Můžete volit mezi režimy PPPoE, DHCP, Statická IP. Nastavte vše podle vašich představ. Přepnutí na daný režim se provádí v pohotovostním stavu tzn. na displeji je vidět datum a čas. Pokud jste zvoliliStatická IP, zmáčkněte a držte klávesu 1, DHCP klávesa 2, PPPoE klávesa 3.


23. Jak vytvořit tel. seznam ve WELL YV2 a YV3? zpět na seznam otázek
Telefonní seznam lze vytvořit dvěma způsoby:
1. přímo v telefonu
2. pomocí web managementu telefonu
Přidání záznamu pomocí telefonu je následující: v pohotovostním stavu telefonu zmáčknout kontextové tlačítko (třetí zleva) AB, tlačítko OK, tlačítko Přida, řádek zobraz identifikuje tel.záznam. Zadejte např. Novák. Do Adresa se zadává tel. číslo v emailovém tvaru. Např. zákazníci Telefonicy zadávají 0123456789@ims1.telefonicao2.cz, kde 0123456789 je tel. číslo p.Nováka a ims1.telefonicao2 je doména Telefonicy.


22. Jak vyhledávat ve vzdáleném tel.seznamu u telefonů WELL/Yealink SIP-Txx?zpět na seznam otázek
Telefony WELL/Yealink SIP-T22P, WELL/Yealink SIP-T26P a WELL/Yealink SIP-T28P mají možnost od nových firmwarů možnost vyhledávat tel. záznamy ve vzdáleném XML seznamu. Týká se to firmwarů od v7.4.9.1, v6.4.9.1, v2.4.9.4 a vyšších. Aby tato nová funkce pracovala je potřeba na serveru provést určité kroky. Manuál s možným nastavením, konfigurací a pomocnými soubory najdete zde.


21. Nedaří se mi zaregistrovat dva SIP účty u telefonu WELL 3130IF s firmwarem 1.7 zpět na seznam otázek
Tento telefon umožňuje zaregistrovat až dva SIP účty. U každého SIP účtu musí rozdílný "Název serveru" (VoIP - SIP - SIP1 a SIP2). Tzn. u prvního mužete zadat "Název serveru" např. sip.voip.cz a u druhého sip_2.voip.cz.


20. Při přechodu na verzi 1.7 se změnila MAC adresa na telefonu WELL 3130IF zpět na seznam otázek
U některých telefonů WELL 3130IF se může stát, že po přechodu na verzi 1.7 se změní MAC adresa oproti MAC adrese, která je uvedena na spodní straně telefonu. V tomto případě doporučujeme MAC adresu obnovit podle následujícího postupu:
- do telefonu je potřeba nahrát přechodný firmware s příponou .z. Tento FW si můžete stáhnoutzde. Firmware se nahrává do telefonu pomocí web managementu v části: Správa - aktualizace.
- nyní je potřeba si stáhnout tento zip soubor. Soubor rozbalíte do libovolné složky a spustíte IPset.bat. Objeví se okno do které zadáte IP adresu telefonu. O úspěšném obnovení MAC adresy se dozvíte z DOS okna - copy mac ok.
- nyní je možno nahrát do telefonu nejnovější firmware


19. Jak aktualizovat firmware z 1.x na verzi 1.7 u telefonu WELL 3130IF? zpět na seznam otázek
Postup jak aktulizovat, najdete v tomto zip souboru. Součástí souboru je postup.txt, kde jsou uvedeny potřebné informace pro přehrání.


18. Jaká jsou defaultní nastavení u vašich VoIP zařízení? zpět na seznam otázek
Defaultní nastavení (IP adresa, už. jméno, heslo) VoIP CPE - koncových - zařízení naleznete v tomto souboru.


17. Podporuje WELL 3130IF klonování MAC adresy na WAN rozhraní? zpět na seznam otázek

Ne. Tzn. že MAC adresu telefonu je potřeba nahlásit např. vašemu poskytovateli internetu.


16. Jaky typ náhlavní soupravy lze využívat u telefonů WELL YV2 a YV3? zpět na seznam otázek

U našich telefonů WELL YV2 a YV3 lze využít možnost připojení náhlavní soupravy. Tyto náhlavní soupravy musí mít 2 konektory typu jack o rozměrech 3.5mm. Plně dostačující jsou monofonní sluchátka.


15. Přepínání mezi dvěma SIP účty u telefonů WELL 3130IF, 3170IB a 3195IF zpět na seznam otázek
VoIP telefon WELL 3130IF v sobě zahrnuje dva nezávislé SIP účty. První SIP účet najdete ve webovém managementu v části "VoIP - Nastavení SIP" a druhý v "Advanced - SIP". Aby se mezi těmito dvěma SIP účty dalo přípínat pomocí prefixu např. 01 a 02, tak je potřeba nakonfigurovat "Volací pravidla" viz. níže. Po této úpravě, pokud budete vytáčet např. 01xxxxxxxxx, tak hovor půjde přes první účet a pokud budete vytáčet např. 02xxxxxxxxxx, tak hovor bude směrován přes druhý SIP účet.

Verze firmwaru 1.7 (3130IF a 3195IF). Web management v části: VoIP - Dial plán.


14. Co znamená "Post Mode" u telefonu 3130IF? zpět na seznam otázek
Pokud se na telefonu objeví hláška "Post Mode", tak není potřeba telefon posílat na reklamaci.
Pokud se vám nepodařil upgrade firmwaru (detailnější návod najdete v tomto dokumentu) nebo neznáte heslo nemusíte telefon posílat na reklamaci.
Postup:
Stačí, když telefon vypnete a jakmile ho zapnete, tak ihned stiskněte tlačítko # (křížek). Objeví se hláška "Post Mode".
Ve vašem PC si nastavte statickou IP adresu např. 192.168.10.2/255.255.255.0. Propojte telefon s vaším PC a spusťte "telnet 192.168.10.1". Nyní máte na výběr: ukázat MAC adresu, upgradovat firmware (použít při nezdařeném nahrátí firmwaru), dostat telefon do továrního nastavaní (pokud neznáte heslo).


13. WELL 3130If: Lze zálohovat telefon pomocí CFG souboru? zpět na seznam otázek
Ano. Lze uložit celé nastavení telefonu + kontakty. Soubor lze potom ručně editovat např. v Notepadu a potom zpět natáhnout do telefonu.


12. WELL 3130IF: Je možná synchronizace adresáře s Outlookem? zpět na seznam otázek
Ne, to není možné.


11. WELL 3130IF: Lze zálohovat tel. adresář ve webovém managementu? zpět na seznam otázek
Ano, lze nastavit zálohu tel. adresáře a zazálohovat (uložit soubor).


10. Dá se použít telefon WELL 3130IF jako router před PC? zpět na seznam otázek
Ano telefon WELL 3130IF jde použít i jako router s NAT a DHCP serverm.


9. Mám několik VoIP telefonů v jedné síti, které jsou zaregistrované k VoIP providerovi a chci si mezi nimi volat v Peer-to-Peer módu, jde to? zpět na seznam otázek
Tuto funkci umí telefony WELL WLP-202 a WELL LP-302 (přes tel. adresář). Telefon WELL 8820IP jakmile je zaregistrovaný, tak už nejde použít pro Peer-to-Peer volání.


8. Dá se přepojit hovor, který je v Peer-to-Peer módu nebo přes SIP operátora? zpět na seznam otázek
Pokud se jedná o hovor v Peer-to-Peer, tak se nedá přepojit. V případě, že se jedná o hovor přes SIP providera, tak záleží, jestli to umí SIP provider.


7. Co nastavit na firewallu za porty (port forwarding), aby procházela bezproblémová komunikace VoIP? zpět na seznam otázek
Doporučuji nastavit porty 5060 (SIP port) a RTP porty (podle nastavení v zařízení).


6. Po několika minutách se na telefon za NAT nedá dovolat (cca po 20 minutách). V čem může být problém? zpět na seznam otázek
Problém je nejspíš v tom, že NAT zavřel porty SIP a RTP; doporučení: nastavte registraci na co nejkratší čas tzn. přeregistraci (dop. 300 vteřin) nebo je třeba tento problém řešit na firewallu, otevření příslušných portů. Pro každý telefon v jedné síti je potřeba nastavit odlišnou hodnotu RTP.


5. Průchodnost přes NAT - lze telefon připojit za NAT? zpět na seznam otázek
Ano, bez problémů. Většina VoIP providerů podporují koncové zařízení za NATem.


4. Mám při zadávání telefonního čísla použít mezinárodní směrový kód (+420)? zpět na seznam otázek
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět - záleží na poskytovateli VoIP služby. Obvykle se předčíslí neuvádí, ale u některých operátorů je vyžadováno (ve tvaru "420xxxxxxxxx").


3. Lze volat zpět na zmeškaný hovor u VoIP telefonu? zpět na seznam otázek
U telefonu WLP-202 a 8820IP jde vytáčet čísla ze seznamu zmeškaných hovorů, ale u telefonu LP-302, je seznam zmeškaných hovorů jen informační a nejde z něj vytáčet.


2. Jak nejjednodušeji se dá provozovat VoIP telefonie? zpět na seznam otázek
Pomocí SW aplikace jako např. Skype, ale samozřejmě to má své nevýhody např.: nízká kvalita hlasového přenosu, zapnuté PC.


1. Mají VoIP zařízení Jitter Buffer? zpět na seznam otázek
Ano, všechny naše VoIP zařízení obsahují tuto funkcionalitu

Porovnat produkty: 0